Portalul ofera informatii complete despre societatile din domeniul productiei, distributiei, comercializarii de mobila din Romania.

Societatile partenere produc  si/sau comercializeaza: mobila din lemn sau pal pentru living-uri, dormitoare, bucatarii, mobila pentru camera copiilor, canapele, coltare fotolii, paturi si noptiere, biblioteci, comode, mese si scaune, dressing-uri, dulapuri si etajere, garderobe, cuiere, pantofare, mobila pentru birouri, mese consiliu, scaune de birou, mobilier pentru baruri si receptii etc.

Un deputat liberal vrea ca dezvoltatorii imobiliari să fie obligaţi să nu permită locuirea unui imobil înainte de recepţie.

Un deputat liberal vrea ca dezvoltatorii imobiliari să fie obligaţi să nu permită locuirea unui imobil înainte de recepţie.

   Proiectanţii de construcţii ar putea fi obligaţi să nu permită locuirea unui imobil decât după semnarea procesului verbal de recepţie a construcţiei, la terminarea lucrărilor, prevede un proiect depus la Senat, în procedură de urgenţă, de către deputatul PNL Florin Roman.

   Iniţiativa legislativă propune modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.

   Astfel, la articolul 5 care prevede că „pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor” este introdusă cerinţa să existe „branşamente adecvate şi definitive la reţelele de utilităţi: apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale, energie termică, după caz”, conform proiectului de lege.

   De asemenea, proiectanţii de construcţii răspund de îndeplinirea mai multor obligaţii referitoare la calitatea construcţiilor, la care liberalul adaugă, prin proiectul său, şi cerinţa ca aceştia „să nu permită locuirea înainte de semnarea procesului verbal de recepţie a construcţiilor la terminarea lucrărilor”.

   În plus, unităţile care prestează activităţi de cercetare în construcţii vor avea şi obligaţia de a nu permite „locuirea înainte de semnarea procesului verbal de recepţie, la terminarea lucrărilor de construire, reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiinţare parţială”, potrivit sursei citate.

   Iniţiativa legislativă propune şi introducerea unui nou alineat, la articolul 36, astfel: „Constituie contravenţie la prevederile prezentei legi, fapta de a permite locuirea înainte de recepţia lucrărilor, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să constituie infracţiune şi se sancţionează cu confiscarea sumelor provenite din această faptă care provin din promisiuni de vânzare-cumpărare, contracte de vânzare-cumpărare, închiriere, sau orice altă formă de a încasa un drept de folosinţă”.

   Deputatul PNL susţine, în expunerea de motive, că este necesară modificarea Legii 10/1995 în contextul în care au fost construite în ultimii ani multe blocuri de locuinţe care nu aveau semnate procesele verbale de recepţie la finalizarea lucrărilor sau cărora le lipseau branşamentele autorizate şi adecvate, în acord cu destinaţia de locuire.

  „Cererea tot mai ridicată de locuinţe noi, precum şi lacunele legislative permit dezvoltatorilor să introducă pe piaţa imobiliară spaţii cu destinaţia de locuinţe, la standarde neconrespunzătoare privind echiparea cu utilităţi, care să răspundă condiţiilor şi exigenţelor de calitate a vieţii, punânc chiar în pericol siguranţa şi viaţa locatarilor. (...) În fapt, în ultimii ani au fost semnalate zeci de sitauţii în care au avut loc incendii sau explozii soldate cu victime şi pagube materiale, având drept cauză instalaţiile improvizate sau neadecvate, la care unii dezvoltatori imobiliari au recurs pentru a crea înşelător senzaţia că blocul dar în folosinţă locatarilor este branşat la utilităţi şi poate oferi condiţii normale şi sigure de folosinţă”, argumentează liberalul, în expunerea de motive a proiectului.

   Acesta aduce în discuţie şi faptul că legea este lacunară, atunci când vine vorba de tragerea la răspundere a investitorilor, dezvoltatorilor sau proprietarilor care ascund informaţii despre noile construcţii.

  „Chiar dacă opinia publică a identificat investitorii, dezvoltatorii sau proprietarii acestor imobile drept vinovaţi morali, aceştia ascunzând starea de fapt a construcţiei şi riscul la care se expun locatarii, legea este lacunară în stabilira responsabilităţilor şi sancţionarea faptelor. Legea instituie sistemul calităţii în construcţii, care să conducă la realizarea şi exploatarea unor construcţii de calitate corespunzătoare, dar trebuie completată cu prevederi privind accesul, în condiţii de siguranţă, la utilităţi, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător. Prin urmare, iniţiativa legislativă de completare şi modificare a Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, răspunde interesului public de a proteja drepturile cetăţenilor, clarifică şi acoperă lipsurile semnalate, întărind ordinea relaţiilor în societate”, explică iniţiatorul în expunerea de motive.

   Proiectul de lege, semnat şi de mai mulţi parlamentari PSD, a fost depus la Senat, în procedură de urgenţă, prim for sesizat, iar decizională este Camera Deputaţilor.

Sursa: MEDIAFAX.ro - 24.12.2018

© 2019 Copyright by bvkd-media.ro